Centrum pro osoby s mentálním postižením Pomněnka

Posted on: Červenec 27th, 2010 by

„Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.“
Čínské přísloví

Popis služby

Centrum Pomněnka je centrem denních služeb pro osoby s mentálním postižením. Sídlí v Šumperku na ulici Šumavská 11 v klidné části města a své služby poskytuje od roku 1997.

Poslání

Připravovat osoby s mentálním postižením na život ve společnosti s co nejmenší mírou podpory.

Cíl

Rozvíjet nové a udržovat osvojené rozumové schopnosti, motorické, komunikační a sociální dovednosti osob s mentálním postižením.

Cílová skupina

Sociální služba je určena:

 • osobám s mentálním postižením
 • osobám s kombinovaným postižením

Věk cílové skupiny:

 • 18 – 64 let (zájemce o službu nesmí přesáhnout v době nástupu do služby věk 40 let)

Sociální služba není určena:

 • osobám trpícím vážnou duševní poruchou,
 • osobám trpícím těžkým stupněm smyslového postižení (sluchové, zrakové, hluchoslepota),
 • pro osoby s vážnými agresivními projevy, které jsou nebezpečné sobě i svému okolí.

Základní činnosti

 • Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - uživatelé mají k dispozici uzamykatelné wc na každém patře budovy, koupelnu se sprchou, koupelnu s vanou.
 • Poskytnutí stravy – uživatelům je zajištěna strava 2x denně (svačina, oběd).
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – rukodělné práce, osobností výchova, orientace v prostoru, integrační aktivity, práce na PC, aktivity v bazénu, rozvíjení rozumových schopností a komunikace, procvičování trivia, ergoterapie spojená s nácvikem samostatnosti a soběstačnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti - pedagogicko-psychologické ježdění na koni, výtvarné činnosti s prvky arteterapie, divadelní aktivity, literární výchova, celostní muzikoterapie.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kapacita zařízení

40 uživatelů včetně specializovaného oddělení pro osoby s těžkým stupněm mentálního postižení.