O nás

Posted on: Červenec 27th, 2010 by

Budova SPMP

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.,
okresní organizace Šumperk

Kdo jsme?

 • Sdružení lidí s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodin a dalších odborníků.
 • Sdružení je dobrovolnou, nezávislou, demokratickou organizací, jejímž cílem je pomáhat lidem s mentálním postižením, vč. lidí postižených více vadami a jejich rodinám, podporovat všechny iniciativy, zabezpečující trvalé zlepšení podmínek života, prosazování rovnoprávného postavení lidí s mentálním postižením a provádět osvětovou činnost ve veřejnosti.
 • Okresní organizace SPMP v Šumperku vznikla z iniciativy rodičů handicapovanýchdětí v roce 1992 .

Co děláme?

V současné době poskytujeme tato zařízení sociálních služeb:

 • Centrum pro osoby s mentálním postižením Pomněnka
  - specializované oddělení pro osoby s těžkým stupněm mentálního postižení
 • Podporované bydlení Pomněnka
 • Chráněné bydlení Pomněnka
 • Odlehčovací služba Pomněnka

Další aktivity SPMP:

 • společenské akce pro osoby s mentálním postižením,
 • zájmové aktivity – volnočasové aktivity
 • rehabilitační pobyty
 • farma Pomněnka – jízda na koních
 • chráněná pracovní místa
 • galerie pod sluncem

Rozvoj sociálních služeb

V prosinci 2011 byla ukončena rekonstrukce budovy , která  byla hrazena z operačního programu ROP NUTS II Střední Morava, prioritní osa Integrovaný rozvoj a obnova regionu, podoblast Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb částkou 28 728 706 ,- Kč,  v projektu

„Chceme bydlet a pracovat jako vy“.

Nové služby poskytované v rekonstruované budově:

 • chráněné bydlení pro 8 uživatelů  s mentálním postižením, včetně klientů imobilních – nadstavba na původní budovu
 • oddělení pro těžce mentálně postižené uživatele
 • odlehčovací služba

Rekonstrukcí došlo k modernizaci a rozšíření již dříve provozovaných služeb. Budova je bezbarierová a služby se staly přístupné i imobilním klientům.

 • denní centrum

Díky zařazení mezi Významné projekty Olomouckého kraje se nám podařilo získat na přestavbu částku 1000 000,- Kč. Olomoucký kraj tak přispěl na období roku 2011 až do února 2012.

Město Šumperk přispělo  částkou 2 000 000,- Kč

8cs_5