Podporované bydlení Pomněnka

Posted on: Červenec 27th, 2010 by

13148405_10205895727422361_1373677051_o

„Domov je tam, kde leží tvoje srdce.“
Ann Brashares

Popis služby

Podpora samostatného bydlení je terénní služba a je  jednou ze služeb sociální péče, která napomáhá zabránit sociálnímu vyloučení. Vychází se přitom z myšlenky, že potřeby člověka lze nejlépe naplnit v jeho přirozeném prostředí.

Sociální služba je realizovaná v prostorách podporovaného bydlení od r. 2005. V areálu je 8 bezbariérových bytů 1+kk. V budově je výtah s plošinou pro invalidní vozíky.

Poslání

Podporovat osoby s mentálním postižením v samostatném bydlení.

Cíl

Podpora při péči o vlastní osobu a domácnost; podpora při využívání veřejných služeb v regionu; trvalý rozvoj osobnosti  uživatelů; umožnit člověku s postižením žít život srovnatelný s vrstevníkem bez postižení.

Cílová skupina

Osoby s lehkým až středně těžkým mentálním postižením i v kombinaci s tělesným postižením nebo lehkou smyslovou vadou, ve věku od 19 let do raného seniorského věku, vyžadující pravidelnou nebo občasnou pomoc jiné fyzické osoby.

Základní činnosti

 • pomoc a podpora  při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu
 • pomoc a podpora při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní služby platné od 1. 4. 2014

 • Velký úklid domácnost
 •  Mytí oken + věšení záclon
 •  Zapůjčení spotřebičů – vysavač, pračka, elektrická trouba
 •  Přístup na PC ve společenských prostorách
 •  Koupel ve vaně
 •  Žehlení prádla
 •  Drobné opravy prádla

Fakultativní služby jsou zpoplatněny dle platného ceníku.

Kapacita

Maximální kapacita je 10 uživatelů.

 

Od 1.4.2016 služba Podporované bydlení Pomněnka zahájila realizaci Veřejné zakázky Olomouckého kraje v rámci projektu „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“

Projekt „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057, je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Olomouckého kraje.

13148405_10205895727422361_1373677051_o

Anotace k projektu je přístupná ZDE